Etapy współpracy

Dzięki tym 3 krokom w łatwy sposób będziemy mogli zdiagnozować problem i tym samym wykonać kompleksową i profesjonalną usługę.

#1

Pierwszy kontakt, przedstawienie problemu i wstępna diagnoza. Propozycja rozwiązania do zatwierdzenia - będzie ono podstawą do dalszego działania

#2

Wykonanie prac bądź tez w koniecznym przypadku ponowny kontakt z klientem celem
zatwierdzenia zmian lub proponowanych działań.

#3

Zakończenie zadania. Udzielenie niezbędnych wskazówek i rad
celem uniknięcia ponowienia rozwiązywanego problemu.
Udzielenie gwarancji.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Pomoc zdalna

Pomoc zdalna

Serwis

Serwis